Německý jazyk a literatura (přijímací řízení 2021/2022)


Německý jazyk a literatura


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu německý jazyk nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:

 • Znalost německého jazyka na úrovni B1 společného evropského referenčního rámce. 
 • Základní orientace v kultuře a dějinách německy mluvících zemí.
 • Rozhovor o přečtené literatuře + předložení seznamu přečtené literatury; v něm může být obsažena beletrie, poezie, drama, ale stejně tak i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. Oceňuje se zejména literatura přečtená v německém originále a též literatura klasická.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Znalost německého jazyka = max. 40 bodů
 • Základní orientace v kultuře a dějinách německy mluvících zemí = max. 30 bodů
 • Diskuse nad seznamem přečtené literatury = max. 30 bodů  
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Praktickou znalost německého jazyka na úrovni C1
 • Rozvoj komunikačních kompetencí v německém jazyce
 • Vzdělání v oblasti teorie německého jazyka a německé literatury
 • Rozhled v dějinách německé literatury
 • Orientace a schopnost nezávisle analyzovat nově vzniklé situace a následná způsobilost tyto problémy samostatně řešit
 • Možnost strávit část studia v zahraničí 
   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Bohemistika, Anglický / Francouzský / Španělský jazyk a literatura, Italský jazyk a kultura, Historie, Archivnictví, Kulturní studia, Dějiny umění aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku.


 Garantující pracoviště


Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE