Španělský jazyk a literatura (přijímací řízení 2021/2022)


Španělský jazyk a literatura


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu španělský jazyk nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokáží:

 • Schopnost komunikovat španělsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
 • Rozhled ve španělské a latinskoamerické literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam (v češtině nebo v originále) přečtené beletrie, poezie a divadelních her od španělsky píšících autorů.
 • Orientaci v následujících oblastech: dějiny Španělska a Latinské Ameriky; současný politický, společenský a ekonomický život španělsky mluvících zemí; jejich umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění).

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Schopnost komunikace ve španělském jazyce = max. 50 bodů
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů
 • Znalost reálií, dějin a kultury Španělska = max. 25 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Praktickou znalost španělského jazyka na úrovni C1
 • Rozhled ve španělské a latinskoamerické literatuře
 • Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře
 • Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků
 • Kompetence v oblasti odborného španělského jazyka
 • Možnost strávit část studia v zahraničí  – seznam partnerských univerzit

→ prohlédnout si prezentaci programu


 S čím lze tento program kombinovat?


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Dějiny umění, Kulturní studia, Historie, Anglický / Německý / Francouzský jazyk a literatura, Italský jazyk a kultura, aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku.


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE