Učitelství pro střední školy se specializací německý jazyk a literatura (přijímací řízení 2021/2022)

                        
 Učitelství pro střední školy se specializací německý jazyk a literatura


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu spočívá v ústním pohovoru, během něhož prokáže uchazeč/ka znalosti německy psané literatury a praktické i teoretické znalosti německého jazyka. Součástí přijímací zkoušky je rovněž pohovor z pedagogiky a psychologie.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0–100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

Hodnocení

  • německý jazyk = max. 40 bodů
  • německá literatura = max. 40 bodů
  • pohovor z pedagogiky a psychologie = max. 20 bodů

 


 Co tento program nabízí?

 

  • Rozvíjení znalostí německého jazyka až k úrovni C2
  • Komplexní vhled do struktury a fungování německého jazyka
  • Prohloubení znalostí z pedagogiky a psychologie se zaměřením na  středoškolské výukové prostředí
  • Osvojení teoretických i praktických aspektů výuky německého jazyka
  • Absolvování průběžné a souvislé pedagogické praxe na střední škole
  • Možnost strávit část studia v zahraničí – bližší informace zde
  • Možnost účastnit se domácích a přeshraničních aktivit zajišťovaných Ústavem česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU

 


 S čím je možné tento program kombinovat?


Navazující magisterský program Učitelství pro střední školy: Německý jazyk a literatura je koncipován jako dvouoborový program se specializacemi, a proto je realizován vždy v kombinaci s dalším programem učitelství pro střední školy z následující nabídky:

 


 Garantující pracoviště


Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU

 
 Další informace o programu


Dostupné ZDE