Rada studijního programu


Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
 
 


Kód studijního programu

B0114A300096


Garant SP = předseda RSP


Mgr. Alena Prošková, Ph.D.


Členové RSP /abecedně/


doc. PhDr. Miroslava Aurová, Ph.D.
prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D. 
Ing. Martin Maršík, Ph.D.
PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.