Opera historica 16, 2015, č. 1

Časopis Opera historica vychází dvakrát ročně

Toto číslo vyšlo v červnu 2015

Cena jednotlivého výtisku 169,- Kč

 

Přijímání objednávek/Distribution:

Olga Novotná, Nakladatelství Lidové noviny, s.r.o., Náprstkova 10, 110 00 Praha 1

e-mail: novotna@nln.cz

 

OPERA HISTORICA 16, č. 1 (celé číslo v pdf)

OBSAH

Úvodem

/VĚDECKÉ STUDIE/

Kdo byl první? K metodě a předmětu dějin lidských práv     

Ivo Cerman (Abstracts)   

 

Korespondenční kontakty hraběte Buquoye s evropskými vědci

Michal Morawetz (Abstracts)

 

/VĚDECKÉ PROJEKTY/

Ediční zpřístupnění písemností Pětipeských z Chýš a z Egrberku (1570-1620)

Petr Mareš – Miroslav Žitný (Abstracts)

 

Markéta Tereza Španělská v symbolické řeči barokních performancí. Teze habilitační práce  

Rostislav Smíšek (Abstracts)

 

/MATERIÁLY/

Moc, válka a společenský vzestup v dějinách rodu Robmhápů ze Suché od 16. do 18. století a jejich rodinné paměti

František Koreš (Abstracts)

 

/ZPRÁVY O LITERATUŘE/

 

/CO JE NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU/