Zaměření časopisu / About Opera Historica

Časopis se zaměřuje na dějiny široce pojatého raného novověku (16. – 19. století). Upřednostňujeme příspěvky zaměřené na kulturní dějiny, k nimž řadíme ne jen hmotnou kulturu, nýbrž i dějiny náboženství, politického, právního a ekonomického myšlení i praktické filozofie. Geografický rámec zahrnuje kromě českých zemí i další státy Evropy a Ameriky. Časopis si klade za cíl vyplnit mezeru na českém trhu, kde zatím chybělo odborné periodikum pro publikování původních studií k dějinám zemí Západní Evropy a USA. Vítáme jak metodologické příspěvky k obecným otázkám, tak původní studie ke konkrétním problémům dějin jednotlivých států, či myšlenkových a náboženských směrů.

 

Founded in 1991  Opera Historica played a major role in the modernization of early modern research in the Czech Republic after the Velvet Revolution. From 2015 onwards, the journal appears as a peer-reviewed biannual with articles in Czech, German and English. We accept submissions and reviews on the early modern history of Europe and America, but our focus is on Central Europe. We prefer contributions dealing with cultural history (i.e. material culture, history of ideas and religions, legal history and history of medias).  The journal is also open  to discussions on the methodology and historiography of early modern research. It also has a section for publishing short editions of documents.