Životopis

doc. PhDr. et PaedDr. MAREK ŠMÍD, Ph.D.

 • 1990-1997 víceleté gymnázium v Praze-Michli
   
 • 1997-2004 studium historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
   
 • 2006 státní rigorózní zkouška (PhDr.) z politologie
   
 • 2006-2009 doktorandské studium politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
   
 • 2008-2010 spoluřešitel grantu Vatikán a Československo v letech 1918-1938 a odborný pracovník výzkumu a vývoje Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze
   
 • 2010-2017 odborný asistent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
   
 • od 2017 docent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Hlavní oblasti vědeckého zájmu

české a světové dějiny 20. století
církevní dějiny 19. a 20. století