Dějiny každodenní kultury 19. století II (semináře)

Vedoucí semináře: doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

 

Tematické okruhy:

1. Úvodní seminář

2. Proměny cestování

-     rozvoj dopravních prostředků

-     cestovatelské reflexe a zážitky

-     objevné cesty a dobrodružství (Vojta Náprstek, Emil Holub)

 

Hajn, I., Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec – Gmunden,

České Budějovice 2004.

Hlavačka, M., Cestování v éře dostavníku. Všední den na středoevropských cestách,

Praha 1996.

Secká, M., Vojta Náprstek. Mecenáš, sběratel a vlastenec, Praha 2011.

Šámal, M., Emil Holub. Cestovatel – etnograf – spisovatel, Praha 2013.

Ulmanová, K., Cestování před sto lety aneb všude dobře, doma nejlépe, Praha 2011.

 

3. Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?

tvůrčí stáří, mezigenerační vztahy
prožívání stáří
vzpomínání (memoáry)
stáří a jak bylo o ně postaráno
obraz stáří
stáří v ženském světě
jiné dimenze pojmu „staré časy, starožitnosti“

 

Hojda, Zdeněk – Ottlová, Marta – Prahl, Roman (edd.), Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Praha 2009.

 

4. Tělo a tělesnost

-     tělo jako objekt právních vztahů

-     tělesnost jako přečin proti veřejné mravnosti

-     pohlavní choroby jako téma korespondence

-     rozkvět ženského šněrovačného umění

-     tělo a emoce v českých humoristických a satiristických časopisech

-     konstrukce sportu jako maskulinní domény

-     národní sokolské tělo

 

Petrasová, Taťána – Machalíková, Pavla (edd.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století  

 

5. Sex a tabu

-     sex a tabu

-     z pololidové lyriky národního obrození

-     zpovědní zrcadla jako pramen k sexualitě druhé poloviny 19. století

-     smutný případ Honoraty Zapové

-     erotika v denících Ladislava Hofmana

-     znásilnění jako téma

-     od ňadrománie k ńadrofobii a ňadrofilství

 

Petrbok, Václav (ed.), Sex a tabu v české kultuře 19. století, Praha 1999.

 

6. Zločin a trest

proměny trestního soudnictví
přečiny/zločiny komunální a státní
„pohledy zdola“
zločin, kritika, vyloučení
ženská kriminalita
mordy, kobky a vězení
zločin a vizualizace

 

Peisertová, Lucie – Petrbok, Václav – Randák, Jan (edd.), Zločin a trest v české kultuře 19. století, Praha 2011.

 

7. Člověk a stroj

-     člověk a stroj v 19. století

-     od merkantilismu k ekonomickému nacionalismu

-     velkorysá síť vodních cest

-     průmyslové výstavy

-     lidé a děla v plzeňské Škodovce

-     superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti

-     Nerudovy veršované fejetony

 

Petrasová, Taťána – Machalíková Pavla (edd.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století, Praha 2013.

 

Domácí hospodářství

Trachtová, Marie, Domácí hospodářství, Praha (1908, 1916, 1921) 19234.

 

o působení ženy venkovské v rodině, domácnosti a hospodářství
vlastnosti dobré hospodyně
co rozumíme domácím hospodářstvím
příbytek a jeho zařízení a čištění
vytápění
složení a výživa těla (potraviny)
oděv
o poměru hospodyně k čeládce
domácí účetnictví

 

Podmínky udělení zápočtu:

a) četba (10 titulů/semestr)

b) aktivní účast v semináři (přípravy: PowerPoint + text)