Dějiny obyvatelstva II (semináře)

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Letní semestr 2020-2021

 

Tematické okruhy:

 1. Úvodní seminář
 2. Thomas Robert Malthus, Esej o principu populace, Praha 2002.
 3. Massimo Livi Bacci, Populace v evropské historii, Praha 2003.
 4. Jack Goody, Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2006.
 5. Otto Placht, Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.-18. století, Praha 1957, s. 77-283: III. Ztráty na obyvatelstvu a změny ve společenské skladbě po třicetileté válce, IV. Společenské složky v době vrcholení druhého nevolnictví.
 6. Ludmila Kárníková, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965, s. 17-122: I. Rozklad nevolnického zřízení (1754-1781), II. Přechod ke kapitalismu (1781-1848).
 7. Ludmila Kárníková, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965, s. 123-286: III. Rozmach kapitalismu volné soutěže (1848-1873), IV. Počátky imperialismu (1879-1914).
 8. Leoš Šatava, Migrační procesy a české vystěhovalectví 19. století do USA, Praha 1989: s. 19-75: Migrační procesy; 78-147: České vystěhovalectví 19. století. 
 9. Klaus J. Bade, Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004, s. 7-205: I. Migrace v období přechodu od agrární k industriální společnosti, II. Migrace v Evropě 19. a počátku 20. století.
 10. Klaus J. Bade, Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004, s. 216-429: III. Doba světových válek: Útěk, vyhnání, nucená práce, IV. Evropa jako imigrační kontinent na konci 20. století.
 11. Jakub Rákosník – Radka Šustrová, Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989, Praha 2016.
 12. Vladislav Günter, Imigrace do Československa a Česka po 2. sv. válce in: Zdeněk Uherek –
 13. Šárka Ošťádalová – Věra Honusková – Vladislav Günter (edd.), Migrace. Historie a současnost, Ostrava 2016, s. 67-92.
 14. Závěrečný seminář

 

Podmínky udělení zápočtu:

 • Aktivní účast v semináři (přípravy ve formě powerpointové prezentace).
 • Odevzdání seminární práce (17. 5. 2021).

 

Kombinovaná zkouška:

 • Podmínkou přistoupení k ústní zkoušce je úspěšné zvládnutí písemného testu.
 • Do konečného hodnocení je zahrnuta i klasifikace seminární práce.