Granty

Přehled řešených výzkumných projektů (řešitel/spoluřešitel)

 

 • 2021-2023: Rekruti, dezertéři, invalidé a vysloužilci. Služba v armádě a její vliv na strukturu jihočeské venkovské rodiny, 1780–1830 /řešitel/

       GAČR: 21-16050S

 • 2016 – dosud: Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie /spoluřešitel/,

       GAJU: 145/2016/H

 • 2013-2016: Sociální transformace předměstí jako důsledek migrací a uplatňování strategií venkovského obyvatelstva (České Budějovice 1750-1830) /řešitel/,

       GAČR: 13-20894S

 • 2007-2009: Water Culture and Distance Learning: Europe, South-Asia, and Japan (Kagawa University, Japonsko) /spoluřešitel/

 

 • 2007-2009:  COST Action A35: Programme for the study of European rural societies při L'École des hautes études en sciences sociales (Centre de Recherches Historiques, Paris, Francie)

 

 • 2005-2009: Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci /spoluřešitel/, MSM 6007665807

 

 • 2003-2005: Migrace a mobilita poddaného obyvatelstva na jihu Čech a v západní Evropě (17.-18. století) /řešitel/, GAČR: 404/03/P039

 

 • 1999-2004: Šlechta v novověkých dějinách českých zemí (16.-19. století) /spoluřešitel/, CEZ: J06/98-124100005

 

 • 1996-1998: Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století /spoluřešitel/, GAČR: 404/96/0290

 

 • 1994-1996: Sociální a hospodářské struktury na vybraných jihočeských panstvích v druhé polovině 17. století /řešitel/, PF JU: 819 PF-III-Hi/40

 

 • 1992-1999: Soziale Strukturen in Böhmen in der Frühen Neuzeit /spoluřešitel/, - 1992-1996: „AKTION Česká republika-Rakousko“  - 1997-1999: „Stiftung Volkswagenwerk Hannover“