Životopis

doc. PhDr. JOSEF GRULICH, Ph.D.

 

 • Datum a místo narození: 23.07.1968 v Českých Budějovicích

 

 • Současné profesní zařazení: docent Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

 • Adresa pracoviště: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31a,  370 05 České Budějovice, e-mail: grulich@ff.jcu.cz

 

 • Vysokoškolské vzdělání: 1988-1993 – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity (obor český jazyk – dějepis)

 

 • Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti:
   

2010: doc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2002: PhDr. a Ph.D. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1993: Mgr. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

 • Akademická kariéra:
   

2010 – dosud: docent Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2006-2009: odborný asistent Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2003-2005 – odborný asistent Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

1993-2002 – odborný asistent katedry historie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

 • Vědecké zaměření:
   

sociální a hospodářské dějiny novověku,

historická demografie a dějiny venkova

 

 • Výčet členství a funkcí v komisích a radách nebo jiných orgánech:
   

2021 – dosud: Odbor agrárních dějin, Česká akademie zemědělských věd Praha

2013 – dosud: Agentura na podporu výskumu a vývoja, Bratislava  

2012 – dosud: Grantová agentura Filozofické fakulty Jihočeské univerzity

2011 – dosud: Vědecká rada Filozofické fakulty Jihočeské univerzity

2007 – dosud: Komise pro historickou demografii při České demografické společnosti

2007 – dosud: Redakční rada Historické demografie

2008-2012: Grantová agentura Jihočeské univerzity

       (Oborová rada pro humanitní a jazykovědné obory)

2007-2009: Management committee COST Action A35: Programme for the

                     study of European rural societies při L'École des hautes études en sciences

                     sociales (Centre de Recherches Historiques, Paris)

2004-2009: Grantová agentura ČR, podoborová komise č. 404 – historické vědy, národopis

 

 • Přehled uskutečněných zahraničních vědeckých (odborných) stáží:
   

2018 (listopad): Kagawa University, Faculty of Education, Takamatsu

                            Reitaku University, Population and Family History Project, Kashiwa

2016 (září), 2017 (září): The Cambridge Group for the History of Population

and Social Structure, Cambridge

2015 (říjen): Kagawa University, Faculty of Education, Takamatsu

2014 (říjen): International Institute of Social History, Amsterdam

2013 (říjen):   L´École des Hautes Études en Science Sociales,

Centre de Recherches Historiques, Paris

2008 (listopad): Kagawa University, Faculty of Education, Takamatsu

2006 (leden-únor): Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen

2000 (leden-únor): Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

       der Ruprecht – Karls – Universität Heidelberg

1998 (červenec): University of Cambridge - Faculty of Economics and Politics

                            Cambridge Group for History and Population and Social Structure

1997 (září), 1996 (únor): Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien

 

 • Účast na zahraničních vědeckých konferencích a workshopech:
   

2018 (23.11.-24.11.): Komazawa University (Tokyo)

International Workshop „Empire Forestry Networks and Knowledge Production“

organizátor: Association for East Asia Environmental History Japan

diskuzní příspěvek: Environmental history of the Czech Republic

 

2018 (29.7.-3.8.): XVIII World Economic History Congress Boston (USA)

diskuzní sekce: Subsistence, Sustenance, and Changing Living Spaces: Comparative Studies

of Eurasian Economies from the 16th-20th Centuries

organizátoři: Satoshi Murayama, Sayako Kanda, Aleksander Panjek

diskuzní příspěvek: The migratory strategies of the rural population in Bohemia during the second half of the eighteenth century

 

2018 (4.4.-7.4.): Queen´s University, Belfast

12th European Social Science History Conference

diskuzní příspěvek: The transformation of the migratory strategies of the rural population

during the second half of the eighteenth century. A case study of the royal town and estate of České Budějovice (Budweis)

 

2016 (30.3.-2.4.): Universitat de Valencia

11th European Social Science History Conference

diskuzní příspěvek: Labour Migration of Rural Woman in South Bohemia from the Second

Half of the Sixteenth Century to the First Half of the Nineteenth Century

 

2015 (27.10.-28.10.): Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University

workshop: Mathematical and Geographical  Modelling for Enviromental Humanities

diskuzní příspěvek: Sources of the Historical Topography in the Czech Republic

 

2015 (22.10.-25.10.): Kagawa University, Faculty of Education, Takamatsu

The Third Conference of East Asian Enviromental History

diskuzní příspěvek: Migration and Mobility in Early Modern Bohemia

 

2014 (23.4.-26.4.): Universität Wien

10th European Social Science History Conference,

diskuzní příspěvky:

1. The Migration of a Rural Population to the Town in the Era of Modernization: the Parish of Ceske Budejovice, 1750-1824

2. The Problem of the River Elbe. The Position of the Czech Lands in the „Western-Eastern“ Household Systém Theory

 

2010 (13.4.-14.4.): Universiteit Gent (Belgie)

8th European Social Science History Conference

diskuzní příspěvek: The Influence of the Living Environment on the Human Life and the Structure of the Family and its Household (The fishpond region – South Bohemia, from the 16th to the 19th centuries)

 

2008 (5.11.-7.11.): Kagawa University, Faculty of Education, Takamatsu

workshop „Water Culture and Distance Learning: Europe, South-Asia, and Japan“

diskuzní příspěvek: The History of the Reservoirs and Ponds in South Bohemia

 

2008 (27.2.-1.3.): Universidade Nova de Lisboa

7th European Social Science History Conference

diskuzní příspěvek: Rural Migration in Bohemia (18th-19th Centuries)

 

2007 (14.12.): Universität Osnabrück

workshop: Ehe. Haus. Familie. Konzepte und Inszenierungen häuslichen Lebens 1750-1820

diskuzní příspěvek: Ehe, Haus und Familie in Böhmen (1750-1820)

 

2007 (19.10.-20.10.): University of Utrecht

workshop: ‘Network of Networks’

diskuzní příspěvek: ‘New Perspectives on Landscapes’

 

2007 (21.9.-22.9.): Nicolaus Copernicus University, Toruň

workshop: “Peasant Societies”

organizátor: COST A35 – Programme for the Study of European Rural Societies

diskuzní příspěvek:  The picture of wealth in South Bohemian rural society in the 17th and 18th centuries

 

2007 (17.6.-19.6.): Slovensky raj, hotel Černigov

11. slovenská demografická konferencia: „Migrácia“

diskuzní příspěvek: Migrace na jihu Čech během 16.-18. století

 

2007 (15.6.-16.6.): Université Rennes 2

workshop: “The management of rural land”

organizátor: COST A35 – Programme for the Study of European Rural Societies

diskuzní příspěvek: Changes in the specialization of agricultural production on manorial

demesnes and serf holdings in Bohemia from the sixteenth to the eighteenth century

 

2007 (2.2.-4.2.): Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte, UNI Graz

konference: „Population matters. Towards a Middle Europe Demographic History 1700-1918”

diskuzní příspěvek: Bevölkerungsgeschichte und historische demographie der Böhmischen Länder

 

2006 (31.8.-2.9.): Retz

workshop: “Peasant Societies”

organizátor: COST A35 – Programme for the Study of European Rural Societies

diskuzní příspěvek: Rural Society in Bohemia. The Chýnov Estate and Southern Bohemia I

the 17th and 18th Centuries

 

1999 (29.7.-30.7.) – Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien

workshop: „Soziale Strukturen in Böhmen im 16.-19. Jahrhundert“

diskuzní příspěvek: Lebensläufe der Untertanen in Südböhmen im 17. und 18. Jahrhundert

(am Beispiel der Herrschaft Chýnov)

 

1999 (19.3.-20.3.) – Collegium Carolinum, München

workshop: „Soziale Strukturen in Böhmen im 16.-19. Jahrhundert“

diskuzní příspěvek: Erbschafts- und Migrationsstrategien der untertänigen Bevölkerung (Südböhmen, Ende des 16. bis 18. Jh.)

 

1998 (17.4.-19.4.): Max Planck Institut für Geschichte, Göttingen

workshop: „Soziale Strukturen in Böhmen im 16.-19. Jahrhundert“

diskuzní příspěvek: Heiratskreise und regionale Mobilität in der frühen Neuzeit

 

1994 (prosinec): Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien

workshop: „Soziale Strukturen in Böhmen im 16.-19. Jahrhundert“

diskuzní příspěvek: Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Herrschaft Chýnov

in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

 

1994 (říjen): Weitra

konference: „Lainsitz“ (Natur-Siedlung-Kultur-Energie-Technik-Geschichte)

organizátor: Waldviertel-Akademie – Verein für Landeskunde von Niederösterreich

diskuzní příspěvek: Die Entwicklung von Südböhmen (1526-1918)

 

1992 (říjen): Zwettl

sympozium: „Kontakte und Konflikte“ (Aspekte eines Jahrtausends „gemeinsamer

Geschichte“ in Südböhmen, Südmähren, im Mühl-, Wald- und Weinviertel)

organizátor: Waldviertler Heimatbund Horn – Waidhofen an der Thaya

diskuzní příspěvek: Das wirtschaftliche Bild der böhmisch-österreichischen Grenze

in der frühen Neuzeit

 

Účast na domácích vědeckých konferencích a workshopech:

2018 (6.12.-7.12.): Vědecké zasedání historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ Dílo Josefa Petráně a současná historická věda

diskuzní příspěvek: Nadčasovost přístupů k sociálním dějinám a mikrohistorie

 

2014 (13.6.-14.6.): Muzeum východních Čech, Hradec Králové

vědecká konference: „Dějiny venkova v českých zemích 18.-20. století“

diskuzní příspěvek: Možnosti studia migrací a mobility venkovského obyvatelstva

 

2007 (23.5.-24.5.): Olomouc

37. konference České demografické společnosti: „Regionální demografie“

diskuzní příspěvek: Demografický vývoj jižních Čech v  17. a 18. století

 

2004 (11.10.-14.10.): Český Krumlov

sympozium: „Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech“

organizátoři: Historický ústav v Českých Budějovicích – Ustav Akademie věd ČR v Praze

diskuzní příspěvek: Selský grunt a jeho obyvatelé mezi normou a skutečností

 

2003 (1.12.): Centrum medievistických studií, Praha

kolokvium: „Historická antropologie“

diskuzní příspěvek: Svobodné matky a nemanželské děti (antropologizující přístupy v historickém bádání)

 

1998 (13.10.-15.10.1998): Český Krumlov

organizátor: Historický ústav JU, České Budějovice – Aktion Česká republika-Rakousko

diskuzní příspěvek: Radostné okamžiky (Křty a sňatky v aristokratických a venkovských

domácnostech v 17. a 18. století)

 

1996 (prosinec): Státní ústřední archiv (nyní Národní archiv), Praha

workshop: „Soziale Strukturen in Böhmen im 16.-19. Jahrhundert“

diskuzní příspěvek: Erbschaftpraxis im 17.-18. Jahrhundert im Südböhmen

 

 • Udělené vyznamenání:
   

2005 (leden) – Mitteleuropa und Anton Gindely-Preis 2004/2005 - za účast v mezinárodním výzkumném projektu „Soziale Strukturen in Böhmen in der Frühen Neuzeit“ (Volkswagen-Stiftung 1996-1999)

 

 • Jazykové znalosti:
   

angličtina, němčina, ruština (aktivně)

francouzština, italština (pasivně)