doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

 


Pracovna
 


02 032 


387 774 872


E-mail
 


hrdlicka@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny

 

          Konzultační hodiny


Učební plány


Historický proseminář II

Specializační seminář pro historiky

 

 


Životopis

◽ Granty

◽ Publikační činnost

Disertační práce

◽ Diplomové práce

◽ Bakalářské práce