Historický proseminář I (přednáška a seminář)

Zimní semestr akademického roku 2020/2021

Přednášející a vedoucí semináře: doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Přednáška: pondělí 8.50 – 9.35 hod (P 2)

Seminář: pondělí 13.15 – 14.45 hod. (S 5) a úterý 9.45 – 11.15 hod. (S 5)

Konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00 hod. a úterý 9.00 – 9.30 hod.

 

Program přednášek:

zrod historického poznání

postupy historikovy práce (heuristika, kritika, interpretace, syntéza)

organizace vědeckého života v České republice (univerzity, akademické ústavy, muzea, knihovny)

zdroje historikova poznání (encyklopedie, slovníky, syntézy dějin, historické monografie, historické časopisy, sborníky)

klasifikace historických pramenů

prameny vydané (typy edic, edice k českým dějinám a zásady ediční práce)

prameny nevydané (archivní síť v České republice, archivní pomůcky, digitální archivy)

etika historikovy práce

 

Náplň seminářů:

výběr tématu historické práce

databáze, bibliografie (typy bibliografií), rešerše, kartotéka

zdroje historikova poznání (encyklopedie, slovníky, syntézy dějin, historické monografie, historické časopisy, sborníky)

citační zásady

edice a zásady ediční práce

archivy a archivní pomůcky

práce s digitalizovanými prameny

 

Doporučená literatura:

Bůžek, Václav a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Bloch, Marc, Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, Praha 1967.

Bystrický, Vladimír – Hrubý, Václav, Přehled archivů ČSR, Praha 1984.

Carr, Edward Hallett, Co je historie?, Praha 1967.

Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997.

Hroch, Miroslav a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Kalista, Zdeněk, Cesty historikova myšlení, Praha 2002.

Le Goff, Jacques, Paměť a dějiny, Praha 2007.

Mezník, Jaroslav, Etika historikovy práce, Český časopis historický 97, 1999, s. 803–806.

Pánek, Jaroslav – Vorel, Petr, Lexikon současných českých historiků, Praha 1999.

Rameš, Václav, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005.

Ryantová, Marie, Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002.

Stellner, František – Poláček, Jaroslav, Internet nejen pro historiky. Jak hledat a najít, Praha 2003.

Šťovíček, Ivan a kol., Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, Praha 2002.

Třeštík, Dušan, Mysliti dějiny, Praha-Litomyšl 1999.

 

Podmínky k udělení zápočtu:

Aktivní a samostatná práce v semináři

Vypracování bibliografie ke zvolenému tématu

Vypracování referátu na zadané téma

Vypracování anotace a zprávy na dva zvolené historické tituly

Splnění písemného zápočtového testu