Granty

  • 2015: účast v grantovém projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Reflexe války očima člověka raného novověku, 166/2013/H, (řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)
  • 2016: řešitel individuálního grantového projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Business history ve středoevropské historiografii – možnosti uplatnění konceptů zahraničních bádání při výzkumu československého tužkárenství, 095/2016/H
  • 2017: řešitel individuálního grantového projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Reklamní činnost v socialistickém Československu v padesátých a šedesátých letech 20. století na příkladu českobudějovického tužkárenství, 029/2017/H
  • 2016–2018: účast v grantovém projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie, 145/2016/H, (řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)
  • 2018–dosud: účast v grantovém projektu Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky (NAKI II) Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu, DG18P02OVV003, (řešitel prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.)