Publikační činnost

Kvalifikační práce:

  • Koncern Koh-i-noor Hardtmuth v protektorátním hospodářství 1939-1942. Bakalářská práce Historického ústavu FF JU, České Budějovice 2013.
  • Podnikatelské strategie manažerů českobudějovických tužkáren na cestě ke znárodnění 1945-1948. Diplomová práce Historického ústavu FF JU, České Budějovice 2015.

 

Kapitoly v odborných monografiích

  • Bohdálek, David, Koncern Koh-i-noor Hardtmuth v období 1939–1942, in: Jaromír Tauchen – Karel Schelle (edd.), Období nesvobody, Ostrava 2014, s. 108–126.
  • Bohdálek, David, Reklamní strategie v českobudějovickém tužkárenství v období 1938–1948, in: František Čapka – Radek Slabotínský – Pavla Stöhrová (edd.), Hospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. století, Brno 2016, s. 172–192.
  • Bohdálek, David, Josef Follpracht – centrální ředitel národního podniku Koh-i-noor 1945–1949, in: Jaromír Karpíšek – Zbyněk Sturz – Marie Bláhová (edd.), České, slovenské a československé dějiny 20. století XI, Ústí nad Orlicí 2017, s. 133–143.
  • Bohdálek, David, Zahraniční cesty zaměstnanců národního podniku Koh-i-noor v období 1945–1968, in: Jaromír Karpíšek – Zbyněk Sturz – Marie Bláhová (edd.), České, slovenské a československé dějiny 20. století XII, Břeclav 2018, s. 213–224.
  • Bohdálek, David, Odkaz Josepha Hardtmutha – tužkárenský koncern a jeho majitelé v první polovině 20. století, in: Hana Králová (ed.), Joseph Hardtmuth. Architekt, vynálezce a podnikatel ve službách knížecí rodiny Liechtensteinů, Praha 2018, s. 121–134.