Granty

2021–2023: Rekruti, dezertéři, invalidé a vysloužilci. Služba v armádě a její vliv na strukturu jihočeské venkovské rodiny, 1780-1830 [GAČR 21-16050S, spoluřešitel]

2017: Genealogie a dějiny rodiny. Západoevropské a severoamerické podněty pro českou historickou demografii [GAJU 058/2017/H, řešitel]

2016: Postavení mladších sourozenců v sociální struktuře venkova. Specifika českého prostředí v kontextu zahraničního bádání (stav a možnosti výzkumu) [GAJU 096/2016/H, řešitel]

2016–2018: Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a Archeologie [GAJU 145/2016/H, člen řešitelského týmu]

2015:   Reflexe války očima člověka raného novověku [GAJU 166/2013/H, člen řešitelského týmu]