Životopis

PhDr. et PaedDr. JIŘÍ DVOŘÁK, Ph.D.

 

Dosažené vzdělání:

1974-1979: studium na samostatné PF v Českých Budějovicích (obor dějepis – občanská nauka)

21.6.1979: obhájení diplomové práce K některým otázkám realizace plánu národní obnovy v jižních Čechách, byl přiznán celkový prospěch výborný (červený diplom)

1980-1981: rekvalifikační studium na samostatné PF v Českých Budějovicích (obor občanská nauka, ústní závěrečná zkouška 2.12.1981 s prospěchem výborně)

1983-1985: rekvalifikační studium na FF UK Praha (obor dějepis, ústní závěrečná zkouška 25.10.1985 s prospěchem výborně)

1987: složil Státní rigorózní zkoušku z didaktiky vyučování dějepisu na samostatné PF v Českých Budějovicích a obdržel titul PaedDr.

1994-1999: postgraduální studium na FF UK Praha (obor hospodářské dějiny na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha)

16.12.1999: složil Státní rigorózní zkoušku na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha

29.5.2002: obhájení disertační práce Vývoj hospodářství jihočeského regionu v době meziválečné 1918-1939 (Z pohledu Národohospodářského sboru jihočeského), získání titulů Ph.D. a PhDr.

 

Údaje o praxi:

1980-1987: učitel dějepisu, občanské nauky, branné výchovy, společenskovědního semináře, pedagogiky a psychologie na Gymnáziu Jírovcova 10 v Českých Budějovicích

1987-1990: odborný asistent na Oddělení občanské nauky samostatné PF v Českých Budějovicích

1990-1991: odborný asistent na Katedře historie samostatné PF v Českých Budějovicích

1991-1997: odborný asistent na Katedře historie PF JU v Českých Budějovicích

1997-2005: odborný asistent na Historickém ústavu JU v Českých Budějovicích

od 2006: odborný asistent na Historickém ústavu Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích