Historický proseminář II

Akademický rok 2019/2020 – letní semestr   

Bakalářské studium

Historie, Archivnictví

 

Vedoucí semináře: PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Místo konání semináře: S8

Čas konání semináře: Pondělí, 15,00-16,30

Konzultační hodiny: Pondělí, 14,00-15,00 a dle dohody

 

 

Okruhy pro práci v seminářích

 

  1. Úvodní seminář
  2. Pramenověda a klasifikace historických pramenů
  3. Kritika a interpretace pramenů, edice a ediční technika
  4. Institucionální prameny

a) sdělovací prameny
b) pamětní prameny
c) pojišťovací prameny
d) evidenční prameny
e) normativní prameny
 f) vnitroinstitucionální prameny

     5. Písemnosti osobní povahy

a) písemné a literární pozůstalosti
b) osobní korespondence
c) deníky
d) ego-prameny a Selbstzeugnisse

     6. Literární prameny

a) legendy, anály, kroniky
b) publicistika

     7. Hmotné a ikonografické prameny

 

Podmínky udělení zápočtu:

  • aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v seminářích
  • schopnost klasifikovat, číst a interpretovat historické prameny
  • zpracování cvičné edice
  • zápočtový test

 

Seznam základní literatury:

Bernheim, A., Úvod do studia dějepisu, Praha 1931.

Bůžek, V. a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Havránek, J. – Myška, M. – Paclík, J., Úvod do studia dějepisu, Praha 1967.

Hroch, M. a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech, Praha 1983.