Latina pro historiky (a romanisty) I

Akademický rok 2020/2021 – zimní semestr

Garant předmětu: PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Konzultační hodiny: úterý 10.00-11.30 hod.

 

Podmínky udělení zápočtu:

Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů (povoleny jsou jen dvě absence za semestr).
Úspěšné napsání dvou zápočtových testů (úspěšnost každého testu minimálně 75%).

 

Rozvržení látky:

 1. Latinské gramatické názvosloví, výslovnost, přízvuk.
 2. Lekce 1: I. a  II. deklinace, přivlastňovací zájmena.
 3. Lekce 2: Indikativ prézenta, imperfekta a futura I. sloves 1. a 2. konjugace – aktivní tvary.
 4. Lekce 3: Indikativ prézenta, imperfekta a futura I. sloves 3. a 4. konjugace – aktivní tvary.
 5. Lekce 4: Indikativ prézenta, imperfekta a futura I. sloves 1.-4. konjugace – pasívní tvary, deponentní slovesa, sloveso esse, skloňování osobních zájmen.
 6. Lekce 5: Substantiva III. deklinace.
 7. Lekce 6: Adjektiva III. deklinace, participium prézenta.
 8. Lekce 7: Participium prézenta ve vazbě ablativu absolutního. Zájmena is, ille, ipse, iste, idem. Překladová cvičení I.
 9. Lekce 8: Substantiva IV. a V. deklinace. Vazba akuzativu s infinitivem.
 10. Lekce 9: Číslovky, vazba místních jmen, zájmeno hic.
 11. Lekce 10: Opakování.
 12. Lekce 10: Opakování – překladová cvičení II.
 13. Závěrečný test.
 14. Zápočet.

 

Seznam základní literatury:

Kucharský, P. – Quitt, Z., Latinská mluvnice, Praha 1992.

Novotný, F. a kol., Základní latinská mluvnice, Praha 1957.

Zachová, J., Latina pro historiky a archiváře, Praha 1994.

Latinsko-český slovník – kterékoliv vydání.