Specializační seminář pro historiky

Akademický rok 2020/2021 – letní semestr

Garant předmětu: PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

                                 

 Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v semináři (max. 3 absence).

2. Včasné odevzdání písemných úkolů.

3. Seminární práce.

 

Okruhy pro práci v semináři:

1. Úvodní seminář (podmínky udělení zápočtu, seznámení s programem semináře, rozdělení úkolů)

2. Výběr tématu odborné (kvalifikační) práce (projekt) - základní teze

3. Bibliografie (abstrakt, anotace, recenze - základní pomůcky při orientaci v odborné literatuře), citace literatury, rešerše na téma seminární práce

4. Jak číst odborný text?

5. Archivy, archivní prameny, práce s nimi, citace archivních pramenů

6. Odborný text, zásady psaní odborného textu - vybrané žánry odborných statí, odborný styl, logika a struktura stati, interakční povaha textu, kompilace, komparace, průvodní aparát

7. Publikační etika

8. Redakční úpravy, korektury, grafická úprava textu

 

Doporučená literatura:

Bůžek, V. a kol.: Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Čmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, J.: Jak napsat odborný text, Praha 1999.

Daneš, F. a kol., Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha 1997.

Duffková, J.: Metodické zpracování diplomových prací a ostatních forem studentských odborných písemných prací, Praha 1984.

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997.

Hroch, M. a kol.: Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Kalista, Z.: Cesty historikova myšlení, Praha 2002.

Rameš, V.: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005.

Ryantová, M.: Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002.

Sgall, P. – Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky, Praha 2004.

Stellner, F. – Poláček, J.: Internet nejen pro historiky, Praha 2003.

Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky, Praha 2009.

Šťovíček, I. a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, Praha 2002.

Třeštík, D.: Mysliti dějiny, Praha-Litomyšl 1999.

Vacková, A.: Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce, Praha 2007.