Latina pro historiky a romanisty III

Akademický rok 2019/2020 – zimní semestr

Rozsah: 0/2

Vedoucí semináře: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Čas a místo konání semináře: úterý 9,45-11,15 (S8)

 

Obsah:

1. Opakování: 16. lekce (konjugace, I.-V. deklinace, zájmena, číslovky)
2. Lekce 17. - perfektum
3. Plusquamperfektum, futurum II.
4. Lekce 18. - participium perfekta.
5. Perfektum pasívní.
6. Lekce 19. – part. perf. jako ablativ absolutní
7. Shrnutí participií.
8. Lekce 20. – perfektum, plusquamperfektum a futurum II. v pasívu
9. Opakování.
10. Lekce 21. – participium futura.
11. Gerundivum.
12. Lekce 22. – shrnutí infinitivů.
13. Shrnutí infinitivních vazeb. Závěrečný test. 
14. Zápočet.

 

Seznam základní literatury:

Zachová, J., Latina pro historiky a archiváře, Praha 1994.

Kucharský, P. – Quitt, Z., Latinská mluvnice, Praha 1992.

Novotný, F. a kol., Základní latinská mluvnice, Praha 1957.

Latinsko-český slovník – kterékoliv vydání.

 

Podmínky udělení zápočtu:

- prezence na semináři (povoleny jsou jen dvě absence za semestr)

- aktivní účast na hodinách

- úspěšné zvládnutí dvou písemných testů (úspěšnost každého testu minimálně 60%)