Disertační práce

  • Mgr. Josef Hrdlička, Strava na aristokratických dvorech v raně novověkých českých zemích (1550-1650), České Budějovice 1998.