Durajová Miroslava

Deník Jeronýma Šlika, hraběte z Passounu a Holejče (Kritická edice a její interpretace)

Tématem této práce je první část osobních deníků Jeronýma Šlika, hraběte z Passaunu a Holejče. Jeroným Šlik byl členem šlechtického rodu Šliků, jehož majetek se rozkládal převážně v severozápadních Čechách. Od konce 15. století se Šlikové také aktivně podíleli na politickém dění v Českém království. Jeroným Šlik nepatřil k nejznámějším představitelům tohoto rodu. Větší část svého života strávil za hranicemi země na studijních cestách. Procestoval téměř polovinu Evropy. Studoval na univerzitách v Praze, Lipsku a Marburgu. Jeho touha po vzdělání ho zavedla až do Anglie, odkud si přivezl titul bakaláře. Vrcholem jeho teologického vzdělání pak mělo být studium na kalvínských akademiích ve Švýcarsku, kde pobýval v letech 1580-1581. O svém studijním pobytu zanechal unikátní svědectví v podobě deníků. Jednotlivé záznamy popisují každodenní život mladého šlechtického studenta a zároveň přibližují duchovní atmosféru, která panovala na basilejské a ženevské univerzitě ve druhé polovině 16. století.