Hořínek Michal

Každodenní život šlechtice v raném novověku

Tato diplomová práce předkládá obraz života šlechtice v raném novověku "od ranního vstávání k večernímu uléhání". Je vymezena lety 1550 až 1650. Kapitola Aristokrat jako křesťan poukazuje na skutečnost, že renesanční a barokní šlechtic byl především věřící člověk. Kapitola Čas v životě aristokrata objasňuje problematiku vnímání času a fenomén časové tísně. Kapitola Aristokratický dvůr popisuje prostředí dvora jako hospodářského, kulturního a politického zázemí šlechtice. V kapitole Aristokrat jako hospodář jsou předestřeny ekonomické podmínky se zvláštním důrazem na problematiku velkostatku a klientských vazeb. V kapitole Kariéra vystupuje šlechtic jako politik, diplomat a voják. Kapitola Volný čas a zábava ukazuje šlechtice jako účastníka slavností, hazardního hráče, sportovce, sběratele, umělce či mecenáše. Kultura oblékání a stravování dostala prostor v kapitolách Odívání a Stolování. V kapitole Zdraví a nemoci šlechtic vystupuje jako nemocný člověk v době, kdy zdravotní stav privilegovaných vrstev byl obecně špatný, ale kdy již do popředí vystupovaly aspekty zdravého způsobu života.