Marek Pavel

Svědectví o ztrátě starého světa (Kritická edice a interpretace osobní španělské korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho manželky Polyxeny)

Diplomová práce "Svědectví o ztrátě starého světa" vznikla za účelem přiblížit širší badatelské veřejnosti neobyčejné poznatky, jež nabízí španělsky psaná lobkovická korespondence. Úvodní část práce je věnována osobnímu životu Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho ženy. Vypovídá však nejen o jejich harmonickém rodinném soužití, všedních problémech a radostech, nýbrž také o panovnickém dvoře, vysoké šlechtické společnosti a celkové atmosféře doby dvacátých let 17. století. Edice je opatřena podrobným poznámkovým aparátem a regestem. Krom toho jsou všechny dopisy přeloženy do češtiny. Jednotlivé listy jsou řazeny chronologicky do dvou oddílů podle původce dokumentu.