Pastyříková Kateřina

Pražský pohřební průvod císaře Maxmiliána II. v roce 1577 (Příspěvek k analýze pohřebních festivit v raném novověku)

Diplomová práce je zaměřena na možnost využití literárních pramenů při studiu raně novověkých festivit. Tyto prameny lze využít k rekonstrukci různých druhů slavností a k získávání nových poznatků k danému tématu. Protože je problematika středověkých a raně novověkých festivit značně rozsáhlá, zaměřuje se diplomová práce jen na rekonstrukci a popis pražského pohřebního průvodu císaře Maxmiliána II. v roce 1577. Práce přináší kritickou edici latinské básnické skladby Brevis et succincta od Jana Benešovského.