Pilsová Hana

Obrazové zrcadlo urozeného dětství. Podobizny dětí a dospívajících členů šlechtických rodů z portrétních galerií pánů z Hradce, z Rožmberka, Eggenberků, Schwarzenberků, Černínů, Šternberků a Paarů (16. - 18. století)

Diplomová práce Obrazové zrcadlo urozeného dětství se zabývá podobiznami dětí a dospívajících členů šlechtických rodů z portrétních galerií pánů z Hradce, z Rožmberka, Eggenberků, Schwarzenberků, Buquoyů, Černínů, Šternberků a Paarů z období od 16. do 17. století dochované na historických objektech jihočeského regionu. Dvě úvodní kapitoly jsou věnované obecné charakteristice portrétního umění v raném novověku a vymezení typologie dětské šlechtické podobizny oné doby. Dále již na základě analýzy shromážděných obrazů z oblasti jižních Čech se pokouší vystihnout vztah portrétovaných urozených dětí k okolnímu světu, charakterizovaný zpodobněním dítěte, zobrazením určitých atributů, předmětů, rostlin, zvířat, dalších osob, ale i gest, jimiž zaznamenávali portrétisté rituály mající svou vnitřní symboliku. Pro snadnější orientaci ve zkoumaných podobiznách slouží připojený katalog. Jeho součástí jsou elementární informace o portrétech a jejich stručný popis.