Seznam zadaných bakalářských prací (květen 2018)


Autor


Téma práce


Vedoucí práce


 Prouzová Petra


 Křesťanství a utopický socialismus Roberta Owena


 doc. PhDr. et. Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.


 Bláhová Gabriela


 Wittenberské ordinace pro uchazeče z Čech a Moravy v letech 1537-1560


 doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.


 Dorážková Karolína


 Československý legionář, plukovník a vojenský atašé Zdeněk Vltavský-Waldhütter


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Potužák Jaromír


Proměny výuky dějepisu na sušické střední škole a gymnáziu v letech 1953-1971


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Souček Martin


Ottavio Piccolomini a náchodský zámek


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


 Suchanová Petra


Svatba Jana Kristiána z Eggenberku s Marií Arnoštkou ze Schwarzenberku roku 1666


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.