Seznam zadaných diplomových prací (prosinec 2016)


Autor


Téma práce


Vedoucí práce


 Bc. Říhová Jana


 Kateřina Hradecká z Montfortu (1556-1631)


 prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


 Bc. Gajdoš Patrik


 Nižší šlechta v jihočeských městech na rozhraní středověku a novověku


 prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


 Bc. Petkov Petr


 Ubytovací možnosti v Soběslavi na přelomu 16. a 17. století


 prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


 Bc. Regnerová Kristýna


 Životopis Zdenky Hlávkové (1843-1902)


 Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.


 Bc. Borowiecka Eliška


 Vznik a vývoj JZD na území obcí Hošťálkovice a Lhotka (vývoj v letech 1945-1992)


 PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.


 Bc. Procházka Filip


 Proměny struktury čimelického obyvatelstva v období před první světovou válku a po vytvoření Československé republiky


 doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.


 Bc. Zikmundová Petra


Na statku a v chaloupce. Odraz rodinných a sociálních struktur českého venkova 2. poloviny 19. století v ženském románu Vlasty Pittnerové


 doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.


 Bc. Dvořáková Jana


Od slávy k zapomnění? Proměny poutního místa Křemešník ve 20. století


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Bc. Patová Jana


„Vzhůru do píseckých hor a lesů.“ Cestovní ruch ve městě Písku a okolí v letech 1918-1948


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Bc. Hanousek Ondřej


Paměť města Jindřichův Hradec (1918-1989)


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Bc. Šuláková Eva


Jihočeská vrcholová cyklistika a její proměny v letech 1948-1989


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Bc. Kříž Ondřej


Španělská korespondence Jana Adolfa ze Schwarzenberku


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


 Bc. Mužík Lukáš


Role K. H. Franka v politiko-byrokratickém systému protektorátu Čechy a Morava


 PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.


 Bc. Talíř František


Reflexe první Československé republiky a jejího prezidenta T. G. Masaryka na stránkách vatikánského listu L´Osservatore Romano


 PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.


 Bc. Černý Aleš


Prezidentská volba F. D. Roosevelta v USA v roce 1932 a její reflexe v dobovém českém tisku


 PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.