Seznam zadaných diplomových prací (prosinec 2018)


Autor


Téma práce


Vedoucí práce


 Bc. Cisarik Stanislav


Republika, která přežila sebe samu. Císaři julsko-klaudijské dynastie a jejich vnitřní politika


 PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.


 Bc. Uhlíková Patricie


Židovské obyvatelstvo na Jindřichohradecku v období od poloviny 18. století do šedesátých let 19. století


 doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.


 Bc. Chvostová Jana


„Tak nejlépe uctíme památku předků.“ Venkovská usedlost „U Táborů“ a obec Čepřovice ve světle pramenů a literatury


 doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.


 Bc. Samek Jakub


Rituál pohřbu a vznik nových hřbitovů v Království českém na prahu novověku


 doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.


 Bc. Jasz Adam


Vnitrostranické rozepře uvnitř Československé strany národně socialistické v období po roce 1945


 doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.


 Bc. Kolařík Petr


Komunistická strana Československa a parlamentní volby v roce 1925


 doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.