Svazek 3 (2004)

Aloys Skoumal (1904-1988)
V průsečíku cest české kultury 20. století

HISTORIA CULTURAE III, Studia 2

 

Sborník příspěvků ze stejnojmenného vědeckého sympozia pořádaného Historickým ústavem Jihočeské univerzity ve dnech 11. a 12. listopadu 2004 v Českých Budějovicích.

 

Obsah

Úvodem (V. Papoušek) 5
Život a názory blahorodého pana Aloyse Skoumala (D. Blümlová) 7
Vzpomínka na Hanu a Aloyse Skoumalovy (J. Růžička) 24
Aloys Skoumal a E. A. Saudek (J. Vrtiš) 27
Na rozhraní vědy a umění (R. Wellek a A. Skoumal jako posluchači seminářů V. Mathesia a O. Fischera) (M. Zelenka) 43
Aloys Skoumal a Anglie (M. Halamová-Jiroušková) 52
O jednom "ostnatém" přátelství (Aloys Skoumal a Bedřich Fučík) (R. Sak) 64
Membra disiecta kolem Aloyse Skoumala (M. Bauer) 75
Aloys Skoumal a Stará Říše (J. Bednářová) 98
Aloys Skoumal a divadlo (J. Rauchová) 108
Poselství Jana Čepa o člověku v dějinách (J. Blüml) 119
Křesťanství jako orientační mezník Bohdana Chudoby (B. Jiroušek) 130
Možnost interpretace románu Nevykoupení (M. Pátková) 136
Aloys Skoumal (1904-1988) at the Intersection of Roads of the 20th Century Czech Culture (D. Blümlová; překlad do angličtiny M. Fialová) 144
Ediční poznámka 149
Seznam autorů 151