Svazek 8 (2005)

Dagmar Blümlová: Teskný historik Ladislav Hofman

HISTORIA CULTURAE VIII, Biographia 3

 

Monografie se věnuje osobnosti předčasně zesnulého historika Ladislava Hofmana (1876-1903), kterého vykládá z hlediska dispozic výjimečného talentu a vzdělanosti i evropského kulturněhistorického kontextu.

 

Obsah

L. K. Hofmana život poté 5
Cestou k osobnosti 24
Společenství ztracených     45
Stručná anamnéza pokrokářství     65
          Dispozice 65
          Intermezzo prvé, aneb Tlučení voken 74
          Cestou k prosinci 75
          O dvou zkřehlých srdcích 80
          Intermezzo druhé, aneb Bažení po nekonečném 82
          Politická epizoda? 90
          Křesání jisker ze lhostejného křemene 93
Cestou k dílu 109
Dovětek citový 147
Teskný historik Ladislav Hofman 168
Průvodce labyrintem L. K. Hofmana 178
Základní prameny a literatura 233
Ladislav Hofman, a Wistful Historian 246