Obsah

Úvodní poznámka     5

"Nové" prameny a "jiné" čtení    
7
     Heuristická východiska     10
Závazné kroky
(Šlechtická testamentární praxe)    
14
Testamentární diskurs
(Obsahový rozbor šlechtických závětí)    
26

     Ve jménu Boha    

27
     Identifikace     28
     Život a smrt    30
     Pohled do záhrobí     36
     Ve jménu dobré smrti    38
     Pod patronací panovníka     44
     Páni poručníci     44
     Dědicové     48
     Za spásu duše     52
     Postihy     54
Pramen historického poznání
(Využití šlechtických testamentů v historickém bádání)    
55
Život a smrt
(Životní cyklus šlechtické rodiny ve světle testamentů)    
73
     Šlechtické děti     73
     Výchova a vzdělání     75
     Dcery     82
     Sňatek a manželství     83
     Rodiče a děti     85
     Vdovy     88
     Poslední věci člověka    90
Závěr     101
Edice testamentů     106
     Ediční poznámka     106
     Soupis vydaných testamentů     111
     Testamenty     115
Seznam pramenů a literatury     560
Between Life and Death
Testaments of the Czech Nobility from 1550 to 1650
(Summary)  
581
Seznam zkratek    588
Rejstřík osobních jmen     590
Rejstřík zeměpisných názvů    646