Opera historica

ČASOPIS PRO DĚJINY RANÉHO NOVOVĚKU

THE JOURNAL OF EARLY MODERN HISTORY

ISSN 1805-790X

e-ISSN 2694-720X

INDEXING

 

 

 

V září 2019 vyšlo nové číslo časopisu

Opera historica 20, 2019, č. 1

 

Číslo je k dispozici u sekretářky Historického ústavu FF JU.

 

Obsah

VĚDECKÉ STUDIE/ARTICLES

Vladimir Panov (Abstracts)

Tři moskevské mise Mikuláše Varkoče 1589–1594 ve světle diplomatického rituálu Ruska

 

Ere Nokkala (Abstracts)

Justi’ s Essay on Universal Monarchy (1747): A Misunderstood Satire

 

Marta Baranowska – Paweł Fiktus (Abstracts)

Law of Nature as Justification for Reforms. Polish Political Thought in the Eighteenth Century

 

HISTORIOGRAFIE A METODOLOGIE/HISTORIOGRAPHY AND METHODOLOGY

Josef Hrdlička (Abstracts)

Reformationsjubiläum in der tschechischen Geschichtsschreibung

 

Andrei Prokopiev (Abstracts)

Die frühe Neuzeit in der russischen Geschichtsschreibung

gestern und heute

 

Markéta Skořepová (Abstracts)

The Concept of Gender in the Czech Rural History and Historiography

 

VĚDECKÉ PROJEKTY/PROJECTS

Rostislav Smíšek (Abstracts)

The Correspondence between Emperor Leopold I. and Johann Adolf of Schwarzenberg 1662–1683. Theses of an Edition Project

 

ZPRÁVY O NOVÉ LITERATUŘE/BOOK REVIEWS

Horníčková, Kateřina (ed.), Faces of Community in Central European Towns. Image, Symbols, and Performances, 1400–1700 (Pavel Král)

Stephan Sander-Faes, Europas habsburgisches Jahrhundert 1450–1550 (Josef Čížek)

Šimůnek, Robert, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750 (Josef Hrdlička)

Fata, Márta – Schindling, Anton (edd.), Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen (Václav Bůžek)

Strohmeyer, Arno, Die Habsburger Reiche 1555–1740 (Josef Čížek)

Hodapp, Julia, Habsburgerinnen und Konfessionalisierung

im späten 16. Jahrhundert (Václav Bůžek)

Marek, Pavel, Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara

a její dcery ve službách habsburské dynastie (Pavel Král)

Mur i Raurell, Anna, „La Mancha Roja“ y „la Montana Blanca“. Las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara en Centroeuropa antes y después de 1620, (Rostislav Smíšek)

David, Jiří, Nechtěné budování státu. Politika, válka a finance 140

na Moravě ve druhé polovině 17. století (Václav Bůžek)

Nokkala, Ere, From Natural Law to Political Economy: J. H. G. von Justi on State, Commerce and International Order (Ivo Cerman)

Förster, Josef (ed.), Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem (Michal Morawetz)

Barta, Ilsebill – Ott-Wodni, Marlene – Skrabanek, Alena, Repräsentation und (Ohn)Macht. Die Wohnkultur der habsburgischen Prinzen im 19. Jahrhundert – Kaiser Maximilian von Mexiko, Kronprinz Rudolf,

Erzherzog Franz Ferdinand und ihre Schlösser (Anna Fišerová)

Hanulík, Vladan (ed.), Porodila šťastně děvče... Porodní deníky čtyř porodních babiček z 19. století; Stoklasová, Hana (ed.), Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898–1954 (Markéta Skořepová)

Novák, Zdeněk – Zámečník, Roman, Zahrada Evropy – kritický katalog výstavy (Daniel Lyčka)

Semotanová, Eva, Vyprávěné krajiny (Václav Bůžek)

 

CO JE NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU / WHAT´S NEW IN EARLY MODERN STUDIES