Povinně volitelné předměty pro AR 2020/2021

Milé studentky, milí studenti,

 

u všech nabízených povinně volitelných předmětů na ústavu UAG pro AR 2020/2021 platí, že pokud nejsou pro jiný studijní program nabízeny zároveň jako povinné pod stejnou nebo jinou zkratkou, je pro jejich otevření nutné, aby byli zapsáni minimálně 3 studenti.

V případě nižšího počtu zapsaných má ústav právo rozhodnout o neotevření tohoto předmětu. Všechny předměty budou posuzovány individuálně.

Děkujeme za pochopení.