UAG FF JU zahájil výuku v Univerzitě třetího věku a CŽV

V úterý 6. října 2020  zahájil Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU výuku v Univerzitě třetího věku (U3V). Účastníky semestrálního kurzu jsou také posluchači celoživotního vzdělávání (CŽV).

Kurz, který UAG FF JU pro tyto posluchače připravil, má název Češi a Němci v srdci Evropy: historie, jazyk a kultura a obsahuje 12 dvouhodinových přednášek. Jak již z názvu kurzu vyplývá, týká se vzájemných kontaktů a vzájemného ovlivňování českého a německého etnika v historii i současnosti, a sice ve třech oblastech: v oblasti sociálně-politické, v jazyce a v kultuře. Výuka se koná v budově FF JU.

Kurz zahájila ředitelka UAG FF JU prof. A. Jaklová, s administrativními náležitostmi posluchače seznámila odborná referentka pro CŽV Mgr. M. Hosnedlová. První přednášku přednesla dr. M. Malechová. Všechny pracovnice FF JU velmi potěšeně uvítaly, že i přes nepříznivou dobu koronavirové krize se do kurzu přihlásilo 40 účastníků a na první přednášku se také 40 posluchačů dostavilo. Přejme si, aby tato situace trvala po celý semestr a aby akademičtí pracovníci UAG FF JU měli možnost svůj kurz dokončit.