Andrea Popelková

studentka 2. ročníku ETSN

Praktikum v Modellsport Sweighofer GmbH Deutschlandsberg


 

 
 
 Ve firmě Modellsport Sweighofer GmbH Deutschlandsberg jsem strávila dva měsíce od 19. 7. 2010 do 20. 9. 2010 v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. Já tedy část akademického roku 2010/2011 strávila v Rakousku, ve spolkové zemi Štýrsko.
  

V průběhu léta 2010 jsem absolvovala dvouměsíční zahraniční odbornou stáž v Rakousku, ve velmi malebném městečku Deutschlandsberg. V roce 2009 obdrželo v evropské soutěži o nejkrásnější květinovou výzdobu v rámci všech zemí EU stříbrnou medaili a bylo zařazeno k nejhezčím místům Evropy a Rakouska s vysokou úrovní kvality života.       

  
Měla jsem možnost pracovat u jedné z největších modelářských firem v Evropě, u firmy Modellsport Sweighofer GmbH.

  
Informace o odborné praxi jsem získala od svého otce, který s firmou dlouhodobě spolupracuje. Firma hradila ubytování, stravování a veškeré cestovní výlohy, práce jako taková byla bezplatná. Ve firmě jsem se setkala s velmi přátelským kolektivem a získala cenné pracovní a jazykové zkušenosti. Má každodenní práce byla zaměřena na administrativu, zejména příjem a třídění objednávek, emailovou korespondenci, komunikaci s německy, anglicky a česky hovořícími zákazníky aj.


Ve firmě pracuje okolo 50 zaměstnanců a budova firmy se skládá z odbytového oddělení, skladu, obchodu a kancelářských prostor. Na obrázku můžete vidět zprava zakladatele firmy Gerda Schweighofera spolu s hlavními vedoucími odbytu.

 

 

S průběhem stáže jsem byla spokojená, občas mě sice přepadaly pochybnosti, zda všechno zvládnu a vydržím skoro tři měsíce v cizí zemi bez všech svých přátel a rodiny, ale po pár týdnech jsem si zvykla a čas začal ubíhat neskutečně rychle. Všichni zaměstnanci firmy byli velice přátelští, s některými jsem stále v kontaktu. V průběhu stáže jsem získala mnoho cenných informací, naučila jsem se a osvojila si nové dovednosti, hlavně v oblasti administrativy a organizace obchodu a výroby, a získala přehled o celkovém chodu středně velké firmy.  Zcela jistě jsem si také prohloubila své jazykové znalosti.