Lucie Staňková

studentka 3. ročníku ETSN

Odborná stáž na městském úřadu GmündNa městském úřadě v dolnorakouském městě Gmünd jsem strávila dva měsíce od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013 v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. Já tuto stáž absolvovala mezi druhým a třetím akademickým rokem v Rakousku, v okresním městě Gmünd.

S městem Gmünd jsem už několik let spojena díky sportu. Díky němu jsem si zde vytvořila několik osobních kontaktů, které mi pomohly při hledání odborné praxe.

Budova městského úřadu v Gmündu

První část své praxe jsem pracovala mimo úřad. Měla jsem za úkol zaevidovat veškerý inventář školních zařízení, která spadala pod městský úřad. Celkem městský úřad v Gmündu spravuje čtyři školky, dvě základní školy 1. stupně, dvě základní školy 2. stupně a jednu polytechnickou školu. Díky této zkušenosti jsem se dozvěděla i něco více o rakouském systému vzdělávání. Tyto vzdělávací instituce jsem tedy navštívila a měla za úkol zaevidovat hmotný majetek. Posléze jsem byla pověřena i elektronickým zpracováním získaných dat.

 

Místa, kde jsem prováděla inventarizaci majetku....

Zbývající část jsem pracovala v městském archivu, kde jsem třídila a poté skenovala staré fotky a pohlednice města a přilehlého okolí. Po dokončení tohoto úkolu jsem posílila řady finančního oddělení, kde jsem pomáhala s běžnou denní administrativou. Dále jsem např. překládala informační brožury a prospekty do češtiny, které se týkaly pamětihodností ve městě a okolí.

 

S ředitelem městského úřadu Horstem Weilguni

 
Závěrem mé praxe jsem se zúčastnila každoročního sportovního dne v Gmündu. Jedná se o cyklistický maraton, na který pokaždé zavítá mnoho nadšenců cyklistiky nejen z Rakouska. Součástí je i běžecká trasa městem. Závodů se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie. Mým úkolem bylo pomáhat závodníkům, kteří pocházeli z České republiky s formuláři a administrativou spojenou s tímto závodem.

Zaměstnanci úřadu se ke mně chovali velice mile a kdykoliv jsem měla nějaký problém, vždy mi bez problému pomohli. Zpočátku jsem se trochu ostýchala, ale rychle jsem se v prostředí rozkoukala a už pro mne komunikace v němčině nebyla takovým problémem jako na začátku. Nakonec jsem se s pomocí nyní již nových přátel a kolegů mohla stát plnohodnotnou součástí pracovního kolektivu.

Absolvování praxe hodnotím z mé strany velice kladně. Měla jsem možnost mj. poznat, jak funguje veřejná správa v Rakousku. Tyto získané informace jsem se rozhodla využít pro psaní mé bakalářské práce právě na téma rakouského komunálního uspořádání. 

Velkým přínosem je pro mě poté také zlepšení mluveného a písemného projevu v němčině.