Taťána Pastuchová

Euroregion Šumava/Bavorský les/Dolní Inn a Okresní úřad Freyung-Grafenau (SRN)

 

studentka 1. ročníku oboru ČNAS

Odborná stáž v Euroregionu Šumava / Bavorský les / Dolní Inn a na Okresním úřadě Freyung-Grafenau (SRN)Jako studentka oboru ČNAS jsem v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru absolvovat v průběhu svého studia, zavítala do Bavorska. Odborná stáž je v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí.

Mně byla nabídnuta odborná stáž Ústavem česko – německých areálových studií a germanistiky, resp. koordinátorkou zahraničních praxí a stáží na našem ústavu (dr. Kubatovou Pitrovou) v okresním městě Freyung ve Svobodném státě Bavorsko v SRN.

Po dobu dvou měsíců od 15. 6. 2015 - 15. 8. 2015, jsem měla možnost poznat tamní obyvatele, nové spolupracovníky, nové názory či německou pracovní morálku.

Odbornou stáž jsem absolvovala se svou kolegyní z ročníku Štěpánkou Ryklovou.

 

První měsíc jsem strávila na Okresním úřadě Freyung – Grafenou v kanceláři tiskového mluvčího Karla Matschinera, druhý měsíc pak v Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn. Zpestřením se stala i občasná výpomoc v Muzeu Jagd – Land – Fluss v zámku Wolfstein ve Freyungu.

Ladratsamt Freyung – Grafenau /Okresní úřad Freyung – Grafenau

(15. 6. 2015 – 13. 7. 2015)

V kanceláři Karla Matschinera jsem stala součástí dynamického a fungujícího týmu. Měla jsem dostatek prostoru předvést své schopnosti v praxi, od práce s PC, připravování materiálů týkajících se dobrovolnické práce, jež se zúčastňují žáci škol z okresu Freyung - Grafenau, po překladatelskou činnost a výpomoc na akcích pořádaných úřadem. Pracovní nasazení úředníků, kooperace, vlídnost a trpělivost byla vidět jak v kanceláři, tak i např. na akcích pro lidi s handicapem, které se zúčastnilo na 400 osob.

S panem Matschinerem v kanceláři na Okresním úřadě Freyung - Grafenau

Zásadní součástí naší praxe byly přednášky na školách v okrese Freyung - Grafenau, ke kterým jsme měly s kolegyní připravenou prezentaci v německém jazyce. Prezentace se zabývala různými tématy (český školský systém, politická situace v Česku, život mladých lidí v Čechách, srovnání cen v ČR a SRN). Z rozhovorů s žáky během prezentace se člověk dozvěděl tolik zajímavých a nových informací, že z toho bude těžit do konce života :-)

Spolupodílela jsem se dále na překladu webových stránek Muzea Jagd – Land – Fluss v zámku Wolfstein, kde jsem občasně vypomáhala i při prodeji vstupenek. Díky této výpomoci jsem se mohla seznámit také s ředitelkou muzea paní Reitmaier - Ranzinger, která mi představila jak nově zrekonstruované a zmodernizované muzeum, tak i místní Galerii, která je součástí zámku. Bylo mi také ctí, že jsem mohla tlumočit do českého jazyka výklad paní Reitmaier, když přijeli hosté z České republiky.

Já, kolegyně Štěpánka Ryklová, paní Reitmaier - Ranzinger, kolega Filip Toušek a pan Bäuml v Muzeu Jagd – Land – Fluss v zámku Wolfstein.

 

EUREGIO Bayerischer Wald/Böhmerwald/Unterer Inn /Euroregion - Bavorský les/Šumava/ Dolní Inn

(14. 7. 2015 - 15. 8.2015)

Druhou polovinu stáže jsem pracovala v Euroregionu, kde se o mě starala paní Dreher a v její nepřítomnosti paní Altendorfer. Jedním z mých úkolů bylo překládat německy psané dokumentu do češtiny, monitorovat denní tisk a dokumentovat články, pročítat a zaznamenávat výroky žáků, kteří se zúčastnili projektu Gastschuljahr, jehož patronkou je právě paní Dreher. Velice potěšená jsem z faktu, že němečtí kolegové mají zájem učit se česky. Jejich snahy a úspěšné pokusy mluvit česky sklízí můj obdiv a respekt. A nebojím se říci, že někteří z německy mluvících kolegů byli v češtině lepší než já. J Pomocnou ruku jsme s kolegyní podaly i na „Bürgerfestu“, kde jsme ještě s dvěma kolegyněmi měly stánek s prospekty Euroregionu a informačního centra Europe Direct, jehož sídlo se nachází ve stejné budově.

Jinou perspektivu stáž také získala prokládanými výlety. Ochotní kolegové z úřadu nám ukázali město Pasov a jeho památky, navštívili jsme NP Bavorský les a Baumwipfelpfad. Ve spolupráci s panem Bäumlem (koordinátor stáží studentů UAG v Muzeu lesní historie v Sankt Oswaldu) jsme viděli krásy Bavorského lesa, Šumavy a jejích obcí. Společně jsme navštívili i židovskou synagogu ve Čkyni.

    

                                                             S kolegyní Štěpánkou Ryklovou v Pasově                                    S kolegy z úřadu na Baumwipfelpfad  

 

Ubytování nám bylo poskytnuto ve Ferienpark Geyersberg (3 km od centra města). Velice šlechetným gestem Okresního úřadu Freyung – Grafenau bylo zaplacení nájmu prvního měsíce pobytu.

Stáž hodnotím kladně. Vřelé a přátelské přijetí mezi kolegy mi usnadňovalo dobu pobytu v novém prostředí. Trpělivost, která se vždy snoubila s dobrou náladou, přispívaly k prohlubování vztahů mezi mnou a kolegy, čímž se snadněji překonávaly jazykové bariéry bavorského dialektu vs. Hochdeutsch, což bylo vždy legrační záležitostí.

Ve spolupráci s panem Matschinerem jsme se mohly s kolegyní podělit o své zážitky i s tamějším tiskem.


 

Tím bylo zároveň německé veřejnosti ukázáno, že my Češi máme zájem o německou kulturu.