Barbora Čihulová

Studentka 3. ročníku ČNAS

Odborná stáž na městském úřadu Žitava, kancelář mezinárodní spolupráce

Stadtverwaltung Zittau, Büro internationale Zusammenarbeit (SRN)Jsem studentkou 3. ročníku oboru Česko-německá areálová studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci studia ČNAS jsou studenti povinni absolvovat stáž či studium v zahraničí. Já se rozhodla pro stáž na městském úřadu Žitava v Sasku, konkrétně v kanceláři pro mezinárodní spolupráci.

Stáž jsem absolvovala v rozmezí 11. 7. – 12. 8. 2016 a 1. 9. – 30. 9. 2016.

Stáž jsem si zajistila sama. Odbornou stáž jsem chtěla absolvovat ve spolkové zemi Sasko, neboť je mi uvedená spolková země sympatická a chtěla jsem ji ještě více poznat. Ozvali se mi z několika institucí, které jsem ohledně praxe oslovila, ale nakonec jsem si vybrala stáž na žitavské radnici.

Žitavská radnice

8. 6. 2016 jsem nejprve musela absolvovat vstupní pohovor, kde jsme se domluvili, co která strana od praktika očekává. Se stážisty na úřadě již zkušenosti měli, o to to bylo tedy jednodušší. Následně jsme se tedy domluvily na spolupráci a já na začátku července 2016 nastoupila.

První týden jsem denně překládala protokoly z jednání od začátku roku 2016 a do toho jsem musela stihnout sledovat běžnou pracovní agendu. Druhý a třetí týden mé praxe jsem byla v kanceláři sama a zastupovala jsem vedoucí mé stáže, paní Janysku. Během té doby si na mou přítomnost zvykli i ostatní spolupracovníci a začali se na mě obracet v různých záležitostech, které spadaly pod kancelář mezinárodní spolupráce. Když jsem v září 2016 po přestávce opět nastoupila, měla jsem už dostatek vlastní samostatné práce.

 

Zadní pohled na budovu radnice s označením "mého" okna

Čas své stáže jsem však netrávila pouze v kanceláři za počítačem, měla jsem příležitost zúčastnit se různých jednání a to nejen v Německu. Často jsme jezdili na jednání i do Polska: do Boleslavi a do Vratislavi. Účastnila jsem se i jednání různých pracovních skupin a dokonce i interních porad zaměstnanců městského úřadu. Kromě toho se mi naskytla i možnost aktivně se podílet na akcích, které město v rámci mezinárodní spolupráce pořádalo.

   

Čtvrť Pop Art

Tři dny před ukončením mé praxe se mi dokonce poštěstilo domluvit si schůzku s paní Vastlovou, která pracuje na ERN v Žitavě, v oddělení česko-německé spolupráce.

Ráda bych všem studentům, kteří váhají, zda vyjet do zahraničí na stáž doporučila, aby jeli! Při studiu samozřejmě získáte mnoho nových přátel, ale na pracovní stáži také a dokonce získáte spoustu kontaktů, které se vám jednou mohou hodit.

A malý tip na závěr – nezapomínejte na dress code.