Ladislav Horký

Student 1. ročníku oboru ČNAS

Odborná stáž v zahraniční kanceláři České agentury na podporu obchodu/Czechtrade Düsseldorf

 


 

Studenti jsou povinni v rámci studia oboru ČNAS absolvovat studijní pobyt nebo pracovní stáž v některé z německy mluvících zemí. Já jsem si zvolil zahraniční kancelář agentury CzechTrade Düsseldorf.

Nabídku stáže jsem dostal od koordinátorky zahraničních mobilit na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky, PhDr. Miroslavy Kubatové Pitrové, Ph.D. Díky její pravidelné spolupráci a komunikaci s Mgr. Adamem Jarešem z agentury CzechTrade Düsseldorf je možné získat stáž na tak prestižním místě, jako je právě zahraniční kancelář agentury CzechTrade Düsseldorf. Neváhal jsem a této nabídky jsem ihned využil.

Stáž jsem absolvoval v rozmezí 23. 1. - 31. 3. 2017.

 

zleva: Robert Otepka (konzul České republiky), Adam Jareš, Julie Malá, Ladislav Horký a Kristýna Kubíčková (tým CzechTrade Düsseldorf)

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. CzechTrade je celosvětovou agenturou, která pomáhá českých firmám expandovat do zahraničí a nabízí širokou škálu služeb (např. vyhledávání potencionálních spolupracujících zahraničních firem pro české firmy podle zadaných cílových skupin a následnou komunikaci se zahraničními firmami pro navázání spolupráce, agentura asistuje firmám při obchodních jednáních a schůzkách. CzechTrade se také zúčastňuje i řady veletrhů). Některé české firmy se chtějí zúčastnit veletrhu a agentura CzechTrade pro tyto firmy zajistí zřízení stánku České republiky, na kterém se tyto firmy prezentují společně. Dále agentura zajistí vše, co by zástupci českých firem mohli potřebovat. Na veletrzích dochází často k jazykovým bariérám mezi českými a zahraničními firmami, a proto zaměstnanci CzechTradu pomáhají s překladem a tlumočením. 

Město Düsseldorf se mi velmi líbilo. Düsseldorf je město s velmi vysokou životní úrovní a nabízí krásné historické centrum s památkami, prostor pro sport i kulturní akce. V době mého pobytu se konal v Düsseldorfu karneval. Karneval je opravdu zážitek, který by měl každý zažít.

   

Stará radnice - Altes Rathaus a kostel sv. Jana - Johanneskirche

Obyvatelé Düsseldorfu berou karneval velmi vážně a celé město se přestrojí do nejrůznějších kostýmů. Nejdůležitější událostí karnevalu je průvod alegorických vozů na Rosenmontag. Průvod, který jsem zažil, se nesl hlavně v hávu politických témat, takže nechyběly parodie na Donalda Trumpa či Martina Schulze. Co se vyplatí v Düsseldorfu navštívit, je určitě okolí řeky Rýn, která městem protéká a rozhledna Rheinturm.

Stáž mi byla obrovským přínosem. Hlavně z hlediska pracovního jsem se hodně naučil – spolupráce v týmu, přizpůsobení se situaci, lépe se vyjadřovat a nebát se mluvit. Stáž byla také přínosným rozšířením obzorů. Osobně mohu tuto pracovní stáž jedině doporučit všem, kteří by o tomto místě uvažovali.

Rád bych na závěr poděkoval paní PhDr. Miroslavě Kubatové Pitrové, Ph.D. za doporučení na tak prestižní a skvělou stáž. Dále bych rád poděkoval celému Českému domu za přátelskou atmosféru a ochotu mi se vším poradit. Hlavně ale patří mé díky týmu zahraniční kanceláře CzechTrade Düsseldorf -  panu Mgr. Adamu Jarešovi a slečnám Julii Malé a Kristýně Kubíčkové (mimochodem  bývalé studentce a absolventce našeho ústavu) za jejich ochotu se vším mi pomoci a za jejich trpělivost.

S Kristýnou Kubíčkovou a Adamem Jarešem