Štěpánka Solomková

studentka 1. ročníku bakalářského studijního oboru 

Česko-německá areálová studia

odborná stáž ve Správě národního parku Bavorský les, SRN

Nationalpark Bayrischer WaldSvou povinnou praktickou stáž v rámci oboru Česko-německá areálová studia jsem se rozhodla absolvovat již v prvním ročníku studia. Z nabídky zahraničních mobilit zprostředkovávaných Ústavem česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU a dr. Kubatovou Pitrovou jsem si zvolila stáž ve Správě národního parku Bavorský les pod vedením Marie Hußlein. Prošla jsem výběrovým řízením programu ERASMUS+, dostala stipendium a mohla jsem vyrazit.

Stáž jsem absolvovala v termínu od 31. 7. - 29. 9. 2017.

    

 

Celý srpen a září 2017 jsem pracovala v malebném bavorském městečku Grafenau, kde se nachází již zmiňovaná budova Správy NP Bavorský les. Zde bylo mým úkolem především překládat různé dokumenty z německého do českého jazyka a vytvářet nové informační tabule v grafickém programu Corel Draw. Všichni zaměstnanci, se kterými jsem měla tu čest spolupracovat, se ke mně chovali velmi přívětivě, mile a kdykoliv jsem je mohla požádat o pomoc.

Svou pracovní dobu jsem rozhodně netrávila pouze v kanceláři. S ostatními praktikantkami jsme často testovaly novou mobilní aplikaci Nationalpark-App, která by návštěvníkům měla usnadnit orientaci v prostoru Bavorského lesa. Stěžejní částí mé praxe byl však socio-ekonomický monitoring prováděný formou dotazníků, což pro mě zpočátku nebylo jednoduché. Postupně jsem ale ztratila trému, čím dál tím lépe jsem rozuměla rodilým Němcům a zlepšila jsem si své jazykové znalosti, takže mi ve finále tato zkušenost byla jen k užitku.

Ubytována jsem byla stejně jako ostatní praktikanti v horské vesničce Waldhäuser, která se nachází pod Luzným, jedním z nejvyšších vrcholů národního parku.  Na zdejší ubytování může mít každý člověk jiný názor. Samozřejmě se občas stalo, že netekla teplá voda nebo byla trochu větší zima, ale pohledy na divoké lesy a daleké hory, které se člověku naskytnou už z okna pokoje, jsou prostě k nezaplacení.

 

Ubytování ve Waldhäuseru

Ve volném čase, kterého se vám naskytne za ty dva měsíce opravdu dost, se určitě vyplatí navštívit nejrůznější části a zařízení národního parku. Národní park Bavorský les je totiž protkán poměrně hustou sítí turistických stezek, na kterých máte možnost poznat krásu nedotčené přírody, odpočinout si od městského ruchu a přijít na jiné myšlenky. K tomu se zde nabízí navštívit nejen turisty opěvovanou stezku v korunách stromů, centra Haus zur Wildnis nebo Hans-Eisenmann-Haus se zvířecími výběhy, ale také Muzeum historie lesa v St. Oswaldu, Muzeum skla ve Frauenau, hraniční nádraží v Bayerisch Eisenstein a mnoho dalšího.

   

Na závěr bych snad jen chtěla říct těm, kteří mají stáž ještě před sebou, aby neváhali, šli do toho se vztyčenou hlavou a využili každé příležitosti naplno. Nebudu lhát, na začátku to asi není úplně jednoduché, ale stojí to za to! Takže Servus a Viel Glück!