prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.


Pracovna
 


01 035 


387 774 840


E-mail
 


jaklova@ff.jcu.czKonzultační hodiny

 

 

V letech 1969 – 1973 vystudovala obory bohemistika – germanistika na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. V letech 1974 – 1978 studovala na Filozofické fakultě UK v Praze obory bohemistika – vědy společenské. V roce 1985 obhájila kandidátskou disertaci na Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze, v roce 1988 se habilitovala pro obor Český jazyk. V roce 2007 byla jmenována profesorkou pro obor Český jazyk.

Je ředitelkou Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Specializuje se na slovotvorbu, stylistiku a nauku o textu, textovou lingvistiku, interkulturní komunikaci, areálovou a kontaktní lingvistiku. Je autorkou osmi monografií, třinácti kapitol v odborných knihách a více než sta vědeckých článků a studií. Doposud byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou šesti významných a celé řady menších vědeckých projektů.

V letech 1994 – 1998 působila na Filozofické fakultě Rýnské Friedrich-Wilhelmovy univerzity v Bonnu, v letech 2001 – 2004 na Univerzitě v Pasově.

Je členkou pobočky Jazykovědného sdružení České republiky v Českých Budějovicích, členkou redakční rady Zielonogorskie Seminaria Językoznawcze v Polsku, členkou oborové rady doktorského studijního oboru Bohemistika na Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích a členkou oborové rady doktorského studijního oboru Didaktika českého jazyka na Pedagogické fakultě UK v Praze, členkou Vědecké rady Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích a členkou Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


◽ Publikační činnost

životopis