Návštěva Karla Matschinera z Okresního úřadu Freyung-Grafenau

Dne 5. 5. 2011 navštívil Filozofickou fakultu JU v Českých Budějovicích pan Karl Matschiner z Okresního úřadu/ Landratsamt Freyung-Grafenau z Bavorska (viz pozvánka).


Studentům Ústavu evropských teritoriálních studií a hostům přednesl příspěvek, ve kterém se zaměřil na organizaci veřejné správy v Bavorsku.

Pan Matschiner působí jako tajemník Okresního úřadu příhraničního okresu Freyung-Grafenau, a proto se nejvíce soustředil na pozici a roli okresů v rámci bavorské správní hierarchie, na úlohy, které okres a okresní úřad v systému smíšeného modelu veřejné správy plní.

Přednáška se uskutečnila v rámci předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj a byla zpřístupněna všem potenciálním zájemcům o téma. Uvedený předmět je jako povinně volitelný určen studentům ETSN (a jako výběrový případným zájemcům z řad studentů JU). Klade si za cíl studentům přiblížit teoreticky i prakticky složitou problematiku české veřejné správy, s přesahem i do německých mluvících zemí.

Karl Matschiner vysvětluje postavení vládních oblastí a krajů v systému VS v Bavorsku. 

 

Ústav evropských teritoriálních studií navázal s bavorským partnerem úzkou spoluprávi a dojednal s Okresním úřadem Freyung-Grafenau každoroční výměnu českých a německých praktikantů. Dva vybraní čeští studenti stráví v Bavorsku dva měsíce v rámci svého povinného praktika. Jeden měsíc budou pracovat na Okresním úřadě, jeden měsíc budou odbornou praxi vykonávat v Euroregionu Šumava/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel,

 

 

 

jehož německá sekce sídlí právě ve Freyungu. Studentům bude poskytnuto stipendium, které se podařilo získat z programu INTERREG IV A, Cíl 3. Od příštího akademického roku uvítá Ústav evropských teritoriální studií FF JU i jednoho německého praktikanta z Okresního úřadu na JU.

Je předpoklad, že v tradici podobných přednášek bude Ústav evropských teritoriálních studií pokračovat i do budoucna.

Rozhovor s Karlem Matschinerem zde.