Odborná exkurze do Poslanecké sněmovny PČR 2011

13. května 2011 navštívili studenti Ústavu evropských teritoriálních studií FF JU Poslaneckou sněmovnu PČR

Odborná exkurze se uskutečnila jako praktická součást výuky povinného a povinně volitelného předmětu (UTS/TKEI a UTS/TVS), aby návštěva dolní komory studentům přiblížila důležitost a pozici českého zákonodárného sboru v politickém systému České republiky.

Hlavní průčelí bývalého Thunovského paláce ve Sněmovní ulici     

Studenti před kostelem sv. Mikuláše

 

Na začátek odborné exkurze byl studentům v Informačním středisku Poslanecké sněmovny promítnut úvodní dokument o historii parlamentarismu v českých zemích.

Studenti si mohli prohlédnout výstavu s názvem „Na cestě k modernímu parlamentu". V letošním roce totiž moderní parlamentarismus na našem území slaví 150 let své existence. Je to již půl druhého století, co v roce 1861 poprvé zasedal Český zemský sněm. Obrazová expozice je provedla historií zemských sněmů od počátku českého státu do roku 1918, vývojem parlamentu a jeho úlohou v samostatném Československu a České republice. 

Poté následovala prohlídka samotných prostor PS PČR s odborným výkladem, která zahrnovala návštěvu předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. V Sále státních aktů se studenti dozvěděli o stavební historii budov tvořících komplex Poslanecké sněmovny.

Sál státních aktů

Jelikož byla prohlídka naplánovaná v souvislosti s harmonogramem zasedání dolní komory, bylo výjimečně možné nahlédnout do hlavního jednacího sálu.

Sněmovní síň

Studenti si dokonce mohli vyzkoušet pohodlnost poslaneckých lavic. Nejvíce byl zájem o tu Karla Schwarzenberga. Celou prohlídkou nás, kromě průvodkyně, provázel pan poslanec Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. I proto bylo možné vyzkoušet způsob elektronického hlasování, které nám pan poslanec ochotně vysvětlil či se dozvědět řadu zajímavých praktických informací z chodu Sněmovny, které veřejnosti většinou zůstanou utajeny.

Pan poslanec (v pravo) vysvětluje studetnům systém hlasování 

Díky jeho ochotě jsme se mohli podívat do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Pan poslanec nás vzal do nejvyšších pater Sněmovny s dochovanými historickými stropy a cennými nástěnnými freskami.

Dále jsme zavítali do prostor určených pouze pro práci poslanců. Dr. Bezecný nám ukázal svou kancelář i kancelář předsedy strany TOP 09 či ministra financí Miroslava Kalouska. Nakonec nás zavedl do míst, kde zasedá poslanecký klub strany. Zde byl prostor pro otázky studentů. Pan poslanec s námi diskutoval o aktuálních kauzách, které hýbou politickou situací ČR. Hovořilo se o situaci uvnitř vládní koalice, personálním složení vlády, o pozici Petra Nečase v čele české vlády, kauzách VV apod. Otázky se týkaly ale i kůrovce na Šumavě, osobních vztahů poslanců nebo zážitků pana poslance z prvních dnů ve Sněmovně.

Pan poslanec je mj. předsedou Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, a proto byla řeč zavedena i na udělování komunálních symbolů – praporů a znaků českých municipalit.

Návštěva Poslanecké sněmovny byla vhodným doplněním teoretické výuky. Díky ochotě pana poslance Bezecného se od jiných prohlídek výrazně lišila a byla pro studenty jistě přínosem.