Odborná exkurze na Krajský úřad Jihočeského kraje

Studenti Ústavu evropských teritoriálních studií FF JU zavítali 6. dubna 2012 v rámci předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj na návštěvu Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Studenti před budovou Krajského úřadu

 

Zde se jich ujal sám ředitel JUDr. Luboš Průša (zcela vpravo).

 

Po zajímavé debatě o úloze a pozici krajského úřadu ve správní struktuře kraje, o úlohách kraje a o systému jeho financování, ukázal dr. Průša studentům budovu úřadu, včetně zasedacího sálu krajského zastupitelstva. Dokonce je nechal vyzkoušet křesla radních Jihočeského kraje :-)

Pro studenty představovala návštěva KÚ zajímavou praktickou zkušenost a Ústav by v podobných akcích rád pokračoval i v budoucnu.