Kulturologická exkurze 2013

Kulturologická exkurze do Plzně:
Evropského hlavního města kultury pro rok 2015

logo.png

www.plzen2015.cz

Ve dnech 21. – 23. října 2013 se uskutečnila v pořadí již čtvrtá odborná kulturologická exkurze studentů 2. ročníku oboru Evropská teritoriální studia do Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 – Plzně. Program byl, jak je patrné z pozvánky, bohatý. Exkurze byla součástí vyučovaného předmětu Einführung in die Kulturwissenschaft (Úvod do kulturologie). Měla doplnit teoretickou látku praktickým příkladem různých podob a forem kultury; vlastními zážitky a prožitky studentů. Kultura se musí cítit, vidět a prožít – to by mohl být podtitul oficiálního názvu exkurze, který zněl „Kultura a kulturní dědictví: teorie a praxe". Celý program exkurze byl zajišťován Ústavem česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni ve spolupráci s vítězným týmem kandidatury Plzeň 2015.

Studenti dorazili do Plzně již v pondělí 21. 10. 2013 v odpoledních hodinách. Pro první seznámení absolvovali prohlídku historického centra statutárního města Plzně.

 hurvínek.jpg prohlídka plzně.jpg

Studenti a Hurvínek                               Ve Smetanových sadech

společná_muzeum.jpg
Společná fotografie před kašnou u Západočeského muzea

 

Večer poté následovalo příjemné posezení v jedné z plzeňských hospůdek a utužování kolektivu. Studenti se tak mohli přesvědčit o kultuře pohostinství v Plzni :-)

 Celý program druhého dne exkurze se odehrával v areálu NKP kláštera v Plasích 

V romantické krajině údolí řeky Střely, 25 kilometrů severně od Plzně, se nachází jedna z perel barokní architektury  - komplex bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. V roce 1995 prohlásila Vláda ČR zdejší areál Národní kulturní památkou (NKP).

Zde studenty uvítal správce objektu Mgr. Pavel Duchoň a vedoucí studijního depozitáře mobiliárních fondů nacházejícího se v areálu plaského kláštera Mgr. Stáňa Brejchová. Ta byla zároveň s  PhDr. Mirkou K. Pitrovou, Ph.D. z Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky duchovním tvůrcem celého dvoudenního workshopu.

Studenti si v rámci speciální prohlídky prošli klášterním konventem a seznámili se s historií objektu s důrazem na stavitelskou genialitu zakladatelského řádu a na  barokní um Jana Blažeje Santiniho Aichela, dále s osobou kancléře Metternicha, který má v Plasích svou rodinnou hrobku a s novodobým osudem kláštera.

prohlídka plasy.jpg santiny.jpg 
Prohlídka kláštera

Následovala beseda se studenty na téma správa památkového objektu v praxi, stav kulturní politiky ČR. Mgr. Duchoň odpovídal na zvídavé otázky z pléna. Na jeho vystoupení reagovala Mgr. Stáňa Brejchová a studentům vysvětlila úlohu mobiliárního fondu v památkové péči, jeho správu a údržbu.  

mobiliář.jpg

Studentům byly objasněny možnosti vícezdrojového financování v oblasti památkové péče. Mgr. Brejchová stála u zrodu a realizace projektu financovaného z FM EHP/N (Finančních mechanismů evropského hospodářského prostoru a Norska) na vybudování Studijního depozitáře mobiliárních fondů v klášteře v Plasích a o tomto projektu krátce pohovořila. Následovala prohlídka 3. patra konventní budovy, do které byl projekt alokován. Studenti se mohli přesvědčit o podmínkách uchovávání různých druhových skupin mobiliárních fondů, udržování správného klimatu a technice zacházení s mobiliárním fondem.

   plasy s duchem.jpg
Společná fotografie před klášterem

Plzeň získala titul Evropské hlavní město kultury roku 2015 (EHMK 2015). Titul znamená pro město výzvu a vyvrcholení úsilí o rozvoj kulturního potenciálu města. Proto byl celý dopolední program 23. října 2013 alokován do sídla obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, což je instituce, která zabezpečuji přípravy pro uskutečnění realizaci myšlenek projektu.

S Petrem Šimonem, s manažerem mezinárodních projektů,  jsme si povídali o tom, jaké jsou vize a cíle projektu a jak by Plzeň v roce 2015 měla vypadat a jaké zajímavé kulturní akce a projekty nabídne. Prezentace projektu Plzeň: Evropské hlavní město kultury 2015 (ke stažení zde).

Petra Šimona poté se svou prezentací vystřídala Mgr. Lenka Hodoušová z plzeňského JOHANu, o.s. Jedná se o jedinečnou organizaci, která se věnuje podpoře mladého umění a prezentaci profesionální alternativní scény. Mgr. Hodoušová studenty seznámila s aktivitami, kterými se JOHAN zabývá, neboť projekty jsou adresovány především mladým lidem, studentům, umělcům, ale také dětem a jejich učitelům či vychovatelům. Na závěr poté proběhla diskuze o smyslu alternativní kultury ve společnosti a např. v životě studentů.

johan v ehmk.jpg ehmk.jpgStudenti v EHMK

Tím byl oficiální program kulturologické exkurze ukončen a studenti mohli dále Plzeň poznávat individuálně...