Mezinárodní germanistická konference

Jaká je budoucnost němčiny v České republice? Jak dál ve vzdělávání učitelů německého jazyka? Tato i další témata byla náplní třídenní konference Němčina bez hranic, které se zúčastnili germanisté z celé České republiky a ze zahraničí.  Akci od 16. do 18. září 2014 pořádal Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty a Katedra germanistiky Pedagogické fakulty spolu se Svazem germanistů ČR.

„Jedná se o největší akci, jakou jsme kdy na katedře pořádali. S kolegy ji připravujeme od jara, je to organizačně dost náročné. Těší nás, že je o konferenci takový zájem," sdělila Hana Andrášová z Katedry germanistiky PF JU.

Konference se zúčastnilo téměř 160 odborníků z celé České republiky a ze zahraničí, například z Francie, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Ruska, Belgie, Turecka a pobaltských zemí.
„Setkávání s kolegy z České republiky a ze zahraničí a vzájemná výměna informací jsou pro nás nezbytné a přínosné. Jsme rádi, že se do organizace konference zapojili aktivně i naši studenti a konference nabízí tak zajímavý a multidisciplinární program," doplnila Alena Jaklová z Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU.

Akce byla určena lingvistům, literárním vědcům, kulturologům, didaktikům a zástupcům dalších příbuzných oborů. Příspěvky byly rozděleny do čtyř sekcí – lingvistiky, literatury, didaktiky a společenských věd.
Slavnostní zahájení konference se uskutečnilo 17. září od 9.30 hodin za přítomnosti prorektora JU Michala Bauera, děkana Filozofické fakulty Vladimíra Papouška a děkana Pedagogické fakulty Michala Vančury.  Zahájení proběhlo v budově Pedagogické fakulty v nově postavené aule.

Konference je putovní, pořádá ji Svaz germanistů ČR pravidelně jednou za dva roky na významných germanistických vysokoškolských pracovištích. Letos byla poprvé hostitelem Jihočeská univerzita.

Prezentace našeho ústavu v průběhu konference

         

Fakultativní program konference začal již v úterý 16. září 2014. Pro zájemce byla zajištěna dvojjazyčná prohlídka Českých Budějovic. Od 18.00 hod. se konalo autorské čtení spisovatelky Elisabeth Reichart, poté je připravena společná večeře v restauraci Metropol.
Středeční program se konal na Pedagogické fakultě JU v Dukelské ulici. Pozvání přijala řada nakladatelství a institucí, které vystavovaly své publikace a poskytovaly informace o své činnosti. Připravena byla také výstava publikací jednotlivých germanistických pracovišť. Ve středu od 16:30 proběhlo také zasedání Svazu germanistů.
Čtvrteční jednání probíhalo v budově Filozofické fakulty JU. Pro zájemce byla připravena prohlídka Akademické knihovny JU a odborně zaměřený výlet do Českého Krumlova. 

 Prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. se loučí s účastníky konference

 

 Spoluorganizátorky konference z našeho ústavu