Konference v Bavorském lese

Akademičtí pracovníci UAG FF JU prof. A. Jaklová, dr. M. Kubatová Pitrová a doc. J. Eder se v sobotu 2. dubna 2017 zúčastnili 2. literárního sympózia v St. Oswaldu v Bavorsku. Sympozium se tentokrát konalo pod názvem „Große Kulturträger und Dichter des Bayerischen Waldes und des Böhmerwaldes“ a zúčastnilo se ho deset přednášejících z Bavorska, České republiky a Rakouska a dále i významní političtí představitelé kraje a okresu.  

Účastníci sympózia měli možnost prohlédnout si Muzeum historie lesa, v jehož prostorech se jednání konalo, a seznámit se s významnými kulturními osobnostmi Bavorského lesa a Šumavy, o jejichž osobnostech referáty přednášejících pojednávaly.

Přednášející z UAG FF JU v Českých Budějovicích hovořili o spisovateli Adalbertu Stiftrovi: doc. J. Eder z pohledu literárněvědného (referát „Adalbert Stifter“), prof. A. Jaklová z hlediska lingvistického (referát Adalbert Stifter und seine farbige Sprache“).

Dr. M. Kubatová Pitrová projednala na sympoziu s ředitelem muzea panem Wolfgangem Bäumlem další spolupráci obou institucí, tedy našeho ústavu a Muzea historie lesa. Tato spolupráce se bude týkat vzájemných kontaktů realizovaných především formou stáží a praxí studentů UAG FF JU.