Přednáška dr. Tomáše Linharta, vedoucího právního oddělení společnosti Siemens AG Berlín

Dne 18. března 2019 vystoupil na pozvání Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky na půdě FF JU pan Tomáš Linhart s přednáškou o uplatnění Čechů se znalostí němčiny v Evropě. Tento absolvent Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích vystudoval právo na univerzitě v Pasově. Od roku 2011 působí v různých pozicích v renomované mezinárodní společnosti Siemens AG. V současné době vykonává funkci vedoucího právního oddělení v Berlíně. Pan Linhart upozornil, že v dnešním světe globalizace a regionalizace ekonomiky nestačí disponovat pouze znalostí angličtiny. V jeho profesním životě hrála vedle ochoty učit se novým věcem jednu z klíčových rolí spolehlivá znalost německého jazyka, která mu doslova „otevřela dveře“, tj. pomohla v dalším profesním růstu a získání důležitých životních zkušeností.